Osemsmerovka #2794 - Koná sa každé 4 roky

Koná sa každé 4 roky ...(tajnička)

ANUAFIGÚRA
BGNNHRÁŠOK
UEIÁNSORKO
BNVTAŠOLAG
NEENADASÝV
ÍRROLYFVSS
ČÁZFBIMIAU
ECIPNLÍŠDT
KITGÁDOŤZÝ
AAADOTYKAM
https://osemsmerovky.relaxweb.sk