Osemsmerovka #2764 - Ralph Waldo Emberson, básnik: Nechoď tam, ...

Ralph Waldo Emberson, básnik: Nechoď tam, kde vedie cesta, radšej choď tam, kde ...(tajnička)

ŇMANGONIJA
ENÓTEBKKÁK
RNIEJRYÍNÍ
ALUSPAKNÁN
IEADFTSVSD
ČZAANNIATO
UERLCÍPTRV
MIHKAKÁSOÁ
ŽJSVTOZOJZ
PUBEZNÁDEJ
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk