Osemsmerovka #274 - Studený máj

Studený máj ...(tajnička)

DKOMOTOPREPÍNAČ
OVOSIAAATVRAADV
MESTOSKNEOÁGTRY
OPONAPKNEDCEUAU
RGBUÔLIAÓCALGHČ
ODNKAEPOKIMONOO
DAOACTLOFBPKACV
EZSVMISODNYŠREA
CVŤDZVZIVEDRONN
RÁLODOVÁNTNÁTNI
ERRLLÁRENEGRIOE
MANIFESTARŽONSM
JČFNGANEIGYHOŤA
OLDAHCÚLSPALMAI
BUBLINKAKTAPOLL
https://osemsmerovky.relaxweb.sk