Osemsmerovka #27394 - Schiller

Schiller ...(tajnička)

VVNLERETIAZKAĽGNUŽDŠ
LONARHCENEPOTUOŤKARS
BDTBBUBENÍKŠEANATÍAD
LIOOKÁŽUESAINTVLAMIÚ
AČMLDRAOBSŤATIREBMLP
HKVAKNÁTNOFRÁVBKLÄIO
OŠNADNOSIONRTIŤTESBĽ
DAAEAISTBZFINTAOTOTO
AÍZPIPEJOAILIKÉRKKSV
RKÍORLEARBVVČAJKAOUN
NŠMBEKBÁRELAKČILUMTÍ
OIEGTEDPECČVAETORBPK
SPRÍVAROKEOÁSPRVEIYZ
ŤAVLDAĽHODINKOFEÍNLV
FGÓLIPEĽZAVVUTDCDÁAO
SESKORTACIVOROBBRTKŤ
POSTEĽJDVSMĽZTRROZUM
TBRIEZKAIBKÁRETUZČEO
AKPIČASOMIERAMŇHDAKT
STVRAŠELINAKČÍNŠAČOA
, , , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk