Osemsmerovka #2734 - Býva každé 4 roky súťažia v nej všetci. Čo ...

Býva každé 4 roky súťažia v nej všetci. Čo je to? ...(tajnička)

CSMOBRAZSZ
ETOOLKPÚLL
PUTYŠOMSOO
ĹDOESDPEVM
TŇRÚÍOÁČNE
SACSTRUKÍN
VHSALÁMAKI
EIČEPZEBDN
OPERAJČINA
KOČIKÁREŇA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk