Osemsmerovka #2733 - Býva každé 4 roky súťažia v nej všetci. Čo ...

Býva každé 4 roky súťažia v nej všetci. Čo je to? ...(tajnička)

AICÁGELEDP
KRAKNEILLZ
ROAKSÁLARM
ÉATŠABVLOE
TEHLIČKABN
NYOMÍDPIÁÁ
EMÁKAVÁRTR
SKÍNTÄMAPE
BYDLISKODŇ
AIGÓLOTYMA
http://osemsmerovky.relaxweb.sk