Osemsmerovka #273 - Ráno po štyroch, na obed po dvoch, a na ...

Ráno po štyroch, na obed po dvoch, a na večer po troch nohách chodí. Čo je to? ...(tajnička)

PČKNIŽNICAKČINSORLOÚ
UVUHEKDDLESYMZRAVOTĽ
ZIRCÚŠGOČEŤTAVHCBOAA
DCTEHKRPVORGNIBADDÍV
RASDČOAKPOSFILMÁRKAA
OTEOÁLFČFPPOKÝVOŠTIŇ
NIIHHNIUKEYOÚRLOCCRŽ
ÍLNCOÍKHRADORSHPÁEÉO
RAELBČAIŽÁDNABKLÝPTL
ENNRÁKNILYBAKTOFOIOÁ
CARDVAOVTSŽONMMHOZLZ
YBBAHNIATKOTERECVBSC
LESYMÝVCHAKDIERUYIAV
GADJEAŇYKDUSMČSDSČMÝ
LTEČOPZOREOVOELZÁKKS
OLDADESSTÁPAPIIVVART
NATUGNAROÝŽŠSTVMASÉR
ANKOLDAKPAVKNCKHČODA
ÍEOAPATEMNOTAIABARLH
EPRÍSTAVLEŽNAMODALMA
. , .
http://osemsmerovky.relaxweb.sk