Osemsmerovka #2728 - Rozdávať rady je zbytočné. Múdry si poradí ...

Rozdávať rady je zbytočné. Múdry si poradí sám a hlupák . ...(tajnička)

AJTOAFM
KLNDAEA
EOPZVŠC
OBUNKAO
ČMÚARNC
VYNKMDH
ESOCHAA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk