Osemsmerovka #2705 - Mark Twain: Buďme radi, že existujú blbci,

Mark Twain: Buďme radi, že existujú blbci, ...(tajnička)

BEOKLEIDAKRZ
ZDRUŽIČKAENI
BCHDRUHÁKTBY
APERITÍVRŽAS
CCEMULZIAOTB
INHMETČDKBIO
LNÁAOKEMPÁLH
VEĽKOSKLADAA
OHJŽISAOIAVT
LOIUVLJPČTKI
BZÁREZEOYEEE
NIKDNLLPÚĽŤR
https://osemsmerovky.relaxweb.sk