Osemsmerovka #2694 - Jiří Mahen: "........... sú mŕtvym ...

Jiří Mahen: "........... sú mŕtvym materiálom iba vtedy, kým do nás nezasejú niečo, čo v nás vyklíči a prinesie úžitok nášmu okoliu." ...(tajnička)

VHLAVAJCELAV
IKIČÔBTÁBAKŠ
DAKĽUDECKARV
ETZÁKAZNÍKOA
OAHARTSÁNITG
KPÔDORYSITKO
AUNJEDÁNIEUR
ZLKÍNVOHCERO
ETRAKTORISTA
TÁNOPXEPLÁŠŤ
ARCHITEKTHNY
ROMARMALÁRIA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk