Osemsmerovka #2693 - Adalbert Ludwig Balling: "Šťastný je ten, ...

Adalbert Ludwig Balling: "Šťastný je ten, kto ma priateľov a smie byť priateľom ..........." ...(tajnička)

IČNLAAORNE
OVÁACGSEÁV
LADBIEUVJI
DRRKNNŠOOD
AGŽAČTKLME
VAÁŠEÚAVNN
INNTNRNEÍC
DÝEILADRČI
LPRESTÁVKA
YCDĽŠELMAH
https://osemsmerovky.relaxweb.sk