Osemsmerovka #2691 - Antoine de Saint-Exupéry: "Aj o vetre, ...

Antoine de Saint-Exupéry: "Aj o vetre, ktorý trhá plachty, sa dá povedať, že ich zároveň formuje do tvaru ............." ...(tajnička)

KHKSABOTÁŽ
OAKTNENOBA
MRRÍSÚPERR
BMDOPTIKAÚ
IOKCEDSERT
NNÍSLINAFN
AINVALIDIE
ČKONZOLACC
KALDALKOPO
YLSAKNAKED
https://osemsmerovky.relaxweb.sk