Osemsmerovka #26868 - VŠETKÝM ČO SEM CHODIA

VŠETKÝM ČO SEM CHODIA ...(tajnička)

VEENJABMOKRSĽ
KIAHNEÚKAŠEFŤ
ANSTTZEIRCTIA
TESNENIEEZSND
EDRUIZNTAVGGI
NEMCUTARÁFNAF
IVABRJRKAVABD
SAOAAOBÚŠLGAS
TRPZLBOJKORNP
KECÁEJNHOČVDV
ADDRČEIOEKĎIA
LAŠIVMVKEAHTD
OROKCHALÚPKAU
,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk