Osemsmerovka #26287 - Systémový problém

Systémový problém ...(tajnička)

KLOĎKAMATÉRYBKA
OKÍNTOBOROVICAR
UDOSKAKČÍNTALZZ
MAJITEĽBODÁKOVA
VMOHAOLZBOHÁČYR
OELLREKREÁCIAŠB
DTRAAKLEBAKDPOO
OOOVIÔONAIPĹCKA
VTOÁŽŠPINAIŽČČK
OOVTSNEČEPZEBEN
DČEKJAÚKRYTŇAIÁ
EKRAAMLABSERKDH
CADESEBTEAKFÓRG
KRTALIZMANABOSO
OKOLECIBUĽAZUAP
https://osemsmerovky.relaxweb.sk