Osemsmerovka #25956 - Sivý starec prišiel k nám, všetku vodu ...

Sivý starec prišiel k nám, všetku vodu vypil nám. ...(tajnička)

REČEVCEREBOK
MKARCIBISKUP
UMÍRÁMANZÝVR
RAKNBLVÝHRAE
ÓZOÁOOERPHTP
FRPVTLKČOARR
IUYNAESBVŇKA
GBTANILHODŠV
ÚÁODIÍTIDUAA
RTUAKSINETMB
AZÁVAŽIEŇSZÁ
DOVÔDKEČMODZ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk