Osemsmerovka #25947 - T.G. Masaryk

T.G. Masaryk ...(tajnička)

KENGURAVIAZANIE
PRÁVŤCÝABZORHZA
JAETOSLÁVENECÚO
TKČHTŠAKAPSASBO
ANARBOKČSOATMON
OÓEOHAČAÚKRÝAKB
MLFMHPEANUETÔPO
RAEOIASKKTLPARJ
ESKZMRÚČCAKOHEO
IDTVAÁEISAČOPDV
NOCOKTŽPAIDUĽSN
IVEDORÍŠXOČBIIÍ
ŽDABZEROVERDŤEČ
NOŽNIČKYKÁFUŇŇK
IPRADNICALERGIA
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk