Osemsmerovka #25934 - Ľudová slovesnosť

Ľudová slovesnosť ...(tajnička)

OVTSNEČILEVRÁHCOS
LDKVMAOLZÚKOŠYVZN
DVOJČAKRÁMRAFĽAŠA
AŽČMESHRAČKABÍNAL
NAISOOKÝRTSHPALMA
ÍRATVRRLUENCVČRKK
LIRVTOOAAROEMIAEÉ
KSTOTKNDLDAIDRLPT
ATLÁNOISEFORPUOEO
ZOÁJREKVDCEHNBTDT
ŠKATUĽAKEČRVCRIŠR
ZRSEINETŠEVŽESPRA
ÁAÍAICÁRGETNIKAEK
KTLČTLMIČANÓNAKNN
OAKSIMTZÁPASENIEÁ
NAKČINTALPPAVČKKH
BARANICAICÚKEXESU
, , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk