Osemsmerovka #25864 - T.A. Edison

T.A. Edison ...(tajnička)

KÚBOLKREILAHTAŠOLFRF
ŇUFÁKKOTIŽÚŇJPRÁVNIK
ČERNOKŇAŽNÍKYOAMSNTA
ŇACIVOLAJAEVOKTLAMZÚ
LIEČBASPEVCVLHSLHÍUN
PISPOLOČNÍKUTEIOMCRJ
ÁVERJEDĽATBOBSFEROÁE
NRNIŤTODČOKOTERECBKL
ČAJORBZÝVMOKSDUEÔRTE
ABMABRBŇMOATAASČČUYK
VENZSUAUÁKJAMČIPÁBBT
ECČMITBSTOLIČKAIANOR
IALERLRLTLNLCACÁTÍDO
RČTPAAAAJLSEŤAIZAKAM
HRIVAČČTBÁITPĽVTLUKO
OBLTEPKNKEINETALPAZB
UVENABABOLAŽKČLAÝRUI
TAKŠUTELNOMČÁAÚFVARL
OAARELEGÁNKURTSSOIEB
AKBÚRTÍĽRŠMŠÚKNAVČCE
, , , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk