Osemsmerovka #25856 - CH. Dickens

CH. Dickens ...(tajnička)

KSEBĽETADALKSŠMAY
DEDKOVĎATELINANKÚ
ENBNÓIPŠKÁLISMOČS
TDTŽLNORŠČZKLPAIT
EVLÁSOKTÍČALTÓBRR
MIANLHORÝLCZFNOTI
PČČEORNCEHEUDFDAŽ
OKIRVAÍAĽINŽEÁUIO
VRADNDČGUKCJIDHHK
OURTÍÍEEČVÚNSTCCN
LŽEIKEKNABĽMAOOYU
EIŇRLKOTVAOREPÚSO
NDBOYSSÚTLADAROPŤ
ILDVŤÚORIOLSEMERB
EORANINALBUBÝCAHA
DVOFAKRÁKELKÁTOLV
OBKLADAČKAGREGÁTS
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk