Osemsmerovka #25849 - Viete, ako spozná indián, že je teplo?

Viete, ako spozná indián, že je teplo? ...(tajnička)

PIAKUTNARÁ
ABĎZŠÁISAM
KIÁNPAUKBP
UŠLEOSŽRAA
RTMLZTĹÁCR
ÁEZKEETTIO
ZKÁAMROELC
DKLAIOKRUH
NTIENIDLOŇ
OEVRADNICA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk