Osemsmerovka #25738 - CICERO

CICERO ...(tajnička)

PVHOCŠPENDLÍKOPECH
AZBUOKÝRTSOLÓRTSAK
BDÁSMAPROTINOŽECCE
ŤUJBBNEVKGMLIEKOZČ
LCCČLCOAUINÍMZAJER
SHEHTEPELOTÓNNKOLA
SIEŽNLSITŠNŤZOAMÁJ
LKILÍÁAKUOGPZAOVND
KINVÁRTNRNUUKTAEYO
IČEADIKTIKBČELDNVB
LAVAGASDSVIRPÍAČĽE
HITKEAUITNOSÉSHEOZ
CŽSISPBDARGTTTTKRI
ÝORTTKZVIURISIMNOT
RSEOOŤESCTASDEĽBAA
TAČXRPTNKŠFANÍCKAV
IEBEHKKŽENISTANICA
OVOEAKUYLRASCADEPT
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk