Osemsmerovka #25721 - Nelsom Mandela

Nelsom Mandela ...(tajnička)

VŽOSTROVSPSAKKNDY
ATAŽRAMBUÔÁNÁOÁSV
KRAKYIZUČŽNLBEGAR
TOKRLČÁMKIAVEEILO
AHTAÚOKEAČNAROLÁT
ICONEKNRKKABAJUMÁ
MÍVGULIARAEĽDAHAZ
AVKAPMRNRRBEUSCKN
POAŽRHNGAHÁRLKÉVI
ROZNOPSŤAMBTBYŽOK
POKŇCTEAÝUOSONMĽA
PKETEIKRORVOÓIJMI
UIEHDČAPPÓKLIAMEB
TNNČÚBČOIFAEZREŽA
SOKRRÁKTYBODTONEŽ
ÁSBAAVAOPRAOBILIE
ZOBAVÍSKTELEVÍZOR
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk