Osemsmerovka #25669 - John Lennon: „Keď som mal 5 rokov, mamička ...

John Lennon: „Keď som mal 5 rokov, mamička mi povedala, že kľúčom života je šťastie.Keď som prišiel do školy, učiteľka sa ma spýtala, čím chcem byť, keď vyrastiem. ...(tajnička)

PAOVEDANVKLSOOR
MKOMENTÁTORŠŤLO
AČVSTPZMNLÝPODZ
VÍÝEDIIOAULAMAP
INPAČŽVRETSOKRO
MRRKMDÍNÁINNOBČ
YOAVEAŤÍRTÁBOZE
NBVAUĽAČAILÓFMT
ODARMHZKRÉERALO
ROTPAOSAMÁÁZCKE
KJAESKTOLTMPIOV
ABYRĽEVOŠAEDNAL
ŽEOPGLOORNKAENE
KAZETAPAŽKRSŠOZ
UMVIEĎŽIVUAOPTU
. , . , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk