Osemsmerovka #2559 - Vrčí, ale nezavíja, nie je teda pes. Hučí, ...

Vrčí, ale nezavíja, nie je teda pes. Hučí, ale nešelestí, nie je teda les. Po rovinách, vŕškoch lozí, náklady a ľudí vozí cez mestá i dediny. Čo je to? ...(tajnička)

TUANOMZOKYZAJMV
KŽERRÚDALKVEIEŽ
ÁOIATÁOLDAREMEK
DONVLITERRSEDAÍ
ABAVONSOITNÁRAN
PRLKRTETNOLÁASL
OUECNBCOAMLAHAO
NSDIALSARAIČOMT
UIZEVŤPDKSCÚKIS
KČVVAZDASÉANARO
ALRABUBPKRBVMGK
DZAJÁNMEDOVINAS
TANÓZAFROZBUŠKA
OROVOHOPDOPINGI
ČÁHCURBOBRÚČKAF
https://osemsmerovky.relaxweb.sk