Osemsmerovka #2556 - Vrčí, ale nezavíja, nie je teda pes. Hučí, ...

Vrčí, ale nezavíja, nie je teda pes. Hučí, ale nešelestí, nie je teda les. Po rovinách, vŕškoch lozí, náklady a ľudí vozí cez mestá i dediny. Čo je to? ...(tajnička)

HARMONOGRAMLAPB
ALSIPÁNÁJOMNÍKR
HAŤÁZRHMYNORKAA
MRBSURÍVAKŽUTŠČ
UORÁVZÁPISFLŽTE
ŤKNÁRUČTIOÉOAIK
SINOKOKÝRTSDŤEL
ANÁCPAKŠOBODÚĽO
ČTKEIOJCEPUKSIB
ÚÁRTŠKLAANIVIDÁ
UTEEAÍODKLOVECS
LNSTNLTNEVLOSBA
OELŠCOÁIKMÉRTXE
PTOVAŽDRZAJATIE
SAVEICŠKOLNÍČKA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk