Osemsmerovka #25515 - Sila pôsobiaca medzi zlúčenými atómami sa nazýva

Sila pôsobiaca medzi zlúčenými atómami sa nazýva ...(tajnička)

CAROTÁGILA
ZKHŤSIROKE
ÁTMIKCKCZA
CSÁDVÍHRCA
HIHRÄRNIÁH
RNYÔBKVMRC
AEDTONZBOU
NTIIAŇŠIVP
KCNKOCÚRNO
AAAKROZVÁR
https://osemsmerovky.relaxweb.sk