Osemsmerovka #2549 - Albert Einstein: Mier nemôže byť držaný ...

Albert Einstein: Mier nemôže byť držaný násilím, môže byť jedine dosiahnutý ...(tajnička)

PAFAHCERTS
OALAKSODAČ
ŽKOOROEARE
ÁČTZVBUKÉR
TIIAATÁRIN
NRLTCLŔONO
OTATINUMOK
MABSŠMAABŇ
EIOAAAKŠNA
DHLNŽXTIOŽ
ECAIIAENBN
DYŽFNÍBAÍÍ
ISMOTORKAK
ČPOLIEVKAM
https://osemsmerovky.relaxweb.sk