Osemsmerovka #25466 - Slovenské príslovie

Slovenské príslovie ...(tajnička)

KTAVARPERPRPAOČ
RVODOVODEIUAIST
EMIGRANTTTDECHT
ŠUBOPRTUSPEVÁKD
TŠALÁTÁOEDIVRIA
AKJMÁLPŇMEABGNR
UAIŇEZEREHKÁIDM
RKÍNČENLSMČBMOO
ÁČAAOZZIDRAIEMŽ
CIAKČSIVVLDKIOR
IŽJLIIÓEÍOEAPRÁ
AOOÁSLNČHPSRÍOČ
BNBRUÁECDEOŤZDS
DRÁORKILEIDÍLER
AVNMBTIAKĽUBICE
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk