Osemsmerovka #25324 - HERODOTOS

HERODOTOS ...(tajnička)

KAVAJCEVYSIELAČKA
OSADAAKMHKRAILAMT
SAOSOBNOSŤÁNÁKČLK
TYRKÚPSTHOCLTVEUE
OKPEÚTRAÁIPAPPŽSF
LPAEIÁRADRRCOEHLA
NNRNŽMIEVKÍIĽCTOK
ÍDABOUNKSCSAYHNSB
KDZNRTMEOŤACROZOD
VFILMÁRAOTDKFTTSI
EKTÓKCZVRNAENASDY
AKVÁDIŇDČÓEINEREM
VCIMBALIALDISÓNÁS
ACINDORÔPPKÁRELIR
ĽCHYBARŠŤASTIEDAŽ
ZOVÝVDČREPINAOPSS
MILENECKONIČOPDOŤ
, , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk