Osemsmerovka #25258 - B. Franklin

B. Franklin ...(tajnička)

AKMMSPAKČILHCAK
BAÁOVIVALÁRENIM
BIELIZNÍKTMAČKA
SCEAŠZŠÍRVKSMZS
KÁFLŤANUOUOLÉLM
ATESKČGUFPSRUOF
LNKOOOÁÝFHFŽTIR
AETNJZVBAYOÚGEZ
KMTUIAEIRBZÚŤAV
ÍUČOKDAČNOREMÝV
NKAAHAJÍOAKBORH
JOLSPNKKSATUKOP
ODRÔTIKLŤYNIKIB
VVEŠTECEVINELIM
DÁPVZDIALENOSŤK
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk