Osemsmerovka #25012 - - Móricko, čo to tam gumuješ ? - Veď ... ...

- Móricko, čo to tam gumuješ ? - Veď ... /dokončenie v tajničke/ ...(tajnička)

NSZJAZDÁRHRÁNOKKP
ÁTEAICÁKIFINOBÚPO
MOPRÍVESKOŽIRTSÚI
TRNKACIVOLAJIMÚVS
REKNUBEDNBAKEOBHŤ
AILĽAKŠATLNIXNOOO
PNNEEDPPEAÁÍETJLV
AETÁSMPOSUDOKÁFUŇ
DRONUOHIAKUČÚŽIBA
AÚLŽPŠLCSTOCCFEĽA
GKEEAUNEPLATIČBYS
IORMKEČILEJNAMRUF
OAASČIPCCNTČUTBTÚ
TPNÄÚEŤOIAJROBSAH
AHCUROPVKOÓUDRDOL
VOILOPÝOVFSTĹPIKZ
ARAAHVVDIĽETAIRPL
, , .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk