Osemsmerovka #24789 - dobrý vedec musí veriť.

dobrý vedec musí veriť. ...(tajnička)

ŤŠRMSJDAKTÁLBOA
OKIAHNEKZBUNKER
AICKNUFDIÉBRZLT
TÝZAKŠUPLRRAVUS
YEMTSARTNOKFVPO
BULOHÍAÓAÝBÝEEK
ODUESKIKVCSLVŇŤ
HŠVTPPČMATICAŠE
ACAÍŠASURÍVNÁSM
LVRBDUTAKOBLEKŤ
BHSJĽOHINÁPLŇKS
CÍOARAIŽAAĽDEJO
VHEKOTOPVÝZDOBA
RIAICÁRGIMELÓNH
HESLOBLEČENIEŤC
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk