Osemsmerovka #24773 - "Ockó, čo je to camping ?" "To je spôsob ...

"Ockó, čo je to camping ?" "To je spôsob ako . . . ...(tajnička)

EITIŽUZÁVERŠTETEC
SPRAKNEIŠUSVIATOK
YÍROCMATURITADOUZ
NBAANIŽONMALERKAM
ÁMUIGETSEĽHCEIRHG
FIHROZBADIABOLACR
OAETTSPÚMANTINELI
LNNEDOROZUMENIERM
EUHLATKDANJELVPIA
CRCEŠSALCŇŤÄMAPAS
ATÍBISLŤEHYTROBKA
KSČŽBUBIENOKČOTČN
ČAOŽIVOTJFODJÚŤAI
ALVLÁČIKEVNTBAAJŠ
KDIODISCIPLÍNAHÍU
ÚKŽDOHCSÁŽAČEÍÁBŽ
HZADVÝKOPAPRIČKAO
ŤSONTOMHBEDĽACVZK
EMINVÝSTRAHAÚPATY
https://osemsmerovky.relaxweb.sk