Osemsmerovka #24562 - etika morálka aristoteles sokrates ...

etika morálka aristoteles sokrates nezávislosť svedomie dobro česť dôstojnosť spravodlivosť disciplína ...(tajnička)

RVEĽMRÉNJAZIDŇKOALPS
ODŤČLÁOŠHČIPULEKIAAM
ZVONECTÁAAVPEĽTRCRLA
NOKPARROATRSYÁEHÁEIŠ
EJTILDKÁHÍŇUVSOTMVVK
SNEDONÁŠKASAĽDÁTAOOR
OÍČTEUORMTLIIAENLIRT
OČYIURMKOHYDŠKÔLKÁRA
AKMKNOÓŽUALBÁNOSEHHP
PAAOLEIDKOOROINTRCUS
RMRILALVEUBHJDEREOOZ
ÍJIÉRMÁNÝOÁOŽRIRŠRCŤ
ŠATSIDUŽDZAADATOEHEB
EZKSKNÁMORNÍKSTRTMNC
RVOVEAOOSÍLANUASOVEO
KEMÝJBIBBCVHMSPOELJŇ
AČNHĽUZANMAŠLIČKAVOU
BÍAĽLÍKAŽOBNOKČÍLOPY
OKTAČVEIDCBVTÁKOPYSK
BRADAVZÝVÝSKUMNÍČKAH
https://osemsmerovky.relaxweb.sk