Osemsmerovka #24544 - Jan Werich

Jan Werich ...(tajnička)

DPVROTEFUBMLTIA
ŤLBAIZBEDĽALPOK
BSAŠNBAOSPZATIT
IEOŽBKODÁHNTKKÉ
OZSNBLÚZAIÁSOOL
VŽÁEČABŠKNČIŽRT
ÝLVVDOVAZIINEČA
ŠTAČEALETHKENUK
IAŤIHJCOŠÔOŽKLR
VČŠNNNBLPTŽRAIÁ
KKÁÁIOJDUSKTÁAB
AALREZVYŠOKYERZ
JÚPHZREMESLOŇKE
MÁRCDÚRADNÍČKAR
SIPDOPOKSIVAJNE
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk