Osemsmerovka #24366 - Sokrates

Sokrates ...(tajnička)

ŠBALÓNLEMARAKČŽNN
NEHVEZDÁREŇHIIEÁE
JARTOMKONÁRLEADIH
SNCGHFKOOOMRÔRÁVO
PIPOEUBÔBASOŽKRAR
ODOBYTKÁRURRSAKPÁ
LADAABRMÍKHEEČOIR
ULLOĽAZÁMKAÁIPTAE
PHODDLLZSCOVNMÄCŇ
RVŽNEIOČEITYBOVIŽ
ÁAIABSŤPVERRKASNZ
CCEMKTUAVÁILEPNOV
ASVORKAVMAŠINAÝLÄ
RGKKHAPODMIENKASZ
EEEÍMIKKNÁPICRAMO
ILNNOGAZDATSEVENK
VKINTEIVSPLÁŠŤVAŤ
,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk