Osemsmerovka #24268 - J.A.Komenský

J.A.Komenský ...(tajnička)

GŠLKADÁLOKOČROČENKAA
ABSORPĎŽENBARBARAŠID
SKAKTPEDAOKIÁLSPÁLŇA
TSČABŠVEZČGONDOLIERR
RMKIDIOSÁICLYIMJOVÁZ
OLAAVĎPPNNIYLNIBULOH
NÁKPRASÁAÁVŽMZEKÍLZU
ÓDVLŇTLVLHKOMERÍBNNY
MEEŠAEOHKRCVRRAPRMÁJ
IŽIMRĽEVÉAHAVÁRIAOMO
AVCYOAŠXADČČRTCNNREV
THBEKNIUANKKZTIGDÁNT
FKOČSMŠČMÍIAAFSPŽLIS
AOARJTVTOČJEEMSOAKEN
NNDLOZOARKBSKTLNPAKE
ZCYNVLZVOATARIAGMKOD
EBEOÁÉEPIANORLNŽUÁLA
ŽÁNERDŇZZNJTBAIČŽLÓS
VERFODPREDAVAČNYÚMGO
CAATSILKYCOTOMAKIMÁR
https://osemsmerovky.relaxweb.sk