Osemsmerovka #24247 - soli zmes destinácia prvok sadrovec vápnik ...

soli zmes destinácia prvok sadrovec vápnik vodík ... ...(tajnička)

EACHLAPÍKK
IKŽÁMALBÍA
NNDSAHKŽNŠ
AAREČĽOPTE
VROMENUVOĽ
OHGATAOBNS
PCAFARIŽED
AÁZOHCITLG
MZDRVIEČKO
ŤSAČÚULOPS
https://osemsmerovky.relaxweb.sk