Osemsmerovka #24121 - Sľúbili sme si lásku, sľúbili sme si vydržať

Sľúbili sme si lásku, sľúbili sme si vydržať ...(tajnička)

EATEZAKOIDUABTŤ
RINSĽÚBÍSBILIEŠ
TENÁPISENUISBNE
MRMEVPESIZŠILII
LMŽOPAZÚRLOKISR
MKANKLROBCHVATT
AEÁJIHHASLKCÁAG
RČUSICLCKĽOBÚZY
ILBILTAVOČABISM
NAČNIDEDMKIEMSN
GVIVAYDĽARÚNŠYA
OMETOTRÚKRAPLRS
TÚRŽOKYLŽAZAŤÔT
KOŠUBOATIZOIRUK
AKČINŠEREČHĽUZA
,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk