Osemsmerovka #24008 - September obsahuje niekoľko duchovne ...

September obsahuje niekoľko duchovne silných sviatkov. Jeden z nich slávime aj 15. septembra.Vieme aký? ...(tajnička)

CSEDBEAISERGANM
IENHAIKCNOLDÁRŽ
BBÓMGOOEÚLERCAS
UTTRNETLAĽEÁHKP
ĽAEKNVBGÓTPAUČN
KLŽÍOEEUEGKMDIV
AŇERÁNIVĽNIAOLE
CMAPTTHÁUARABBG
HKRKIIÁŠZAÁOAOE
LRABMLDGŠÍPKAOT
IŇDLIÁAKÉTOPYHÁ
ČEUJBTNOBLUDAZC
KSPOLOKZGAŠTANI
AEOPERAAOKŠURBA
AJOPÁNNÁSPNORMA
, !
https://osemsmerovky.relaxweb.sk