Osemsmerovka #23997 - Rok 1989

Rok 1989 ...(tajnička)

STRAŠIAKEINEROK
AKNELOVODOBVÄZL
UCHÁDZAČPZÁHONÁ
AUSĽÚVZORKAŇŠIV
ČMVRANAŽINČICAE
NEBPOABNEŽRIKHS
AĽÚBYTOVKAEČAON
GPLVÝZOROIISKLI
AKLEŽNAMPFŽAABC
BSUBMABLANAIOOA
OKAKĽUTRVGSCMES
DAICÁRGIMEAÍÚIL
ZLBANDAPERPZÁĽS
OKVIOLONČELOÍKP
DAREBÁKBUŠUPINA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk