Osemsmerovka #23864 - Je to pre nas velmi zdrave

Je to pre nas velmi zdrave ...(tajnička)

ROTÁLUMUKA
BOMDALKÁZI
OAANÓKLABC
RČNLVÍNKON
IRZVKOCNIA
EUÝEAOZEEL
VKVLENHČII
KÍNTARBOKB
AKČAVUŽRLN
ADATĽOVNÍK
https://osemsmerovky.relaxweb.sk