Osemsmerovka #23478 - Koľko žil tvoj strýko?

Koľko žil tvoj strýko? ...(tajnička)

PAKTACRPROBLÉML
RKĽIRSIGPOKÁVNA
AIKULOZTUÁINRÁM
KROAČÁPCRNČAAHP
VTMVPRRŠEÓÁKNOA
OAPAŠKOKTVNRADS
BMDNJLTKSEZÓNAA
UÓÚIAIOOJOAATČŽ
LRBLBNTLAKMÁJPI
AAOASEYEMONAOAE
PKMPECPCĽRLRGLR
ŠŠBAREIDEKTDUHK
OIAVKMSTVÁAARCA
AŠOKEČNOVZŽSTHE
MATURITABUĽANIL
,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk