Osemsmerovka #23470 - Ženy si treba vážiť

Ženy si treba vážiť ...(tajnička)

CDZAZTČFARBAVCY
IKEADERTÁRIPNHÚ
TPRSĽÍNOIKAPORR
RBŤUIECTPNTALBA
OISVMAVOIŠLKETK
NŤEEČATVNEOJČIV
ÁBLČKEOOBENENCÁ
DEOIŠKLÁKPGKOAM
AEBEURKARFIOLME
TÁNRETNIOCAŽOIR
BITOMÚMIABIDIAP
ESAKRÁKELOREVZR
EINERTEŠYVŤUVGA
LÁNAKTUANORTSAC
HCOVIDSMETISKOH
https://osemsmerovky.relaxweb.sk