Osemsmerovka #23469 - Čo dokáže moderná žena najlepšie na večeru?

Čo dokáže moderná žena najlepšie na večeru? ...(tajnička)

BMZÚFALECEINRHR
AOKSEZDAĽHERPAP
NROTOMKERÁÁVAZR
KÁBRTNEMARTAKÉA
ELÚANIOIOOVAČRČ
TKZPNÁABŠKPŤUFK
SAMELÓDIAOÚTKSA
LVDCŠOÔRKKSOUUK
AEÝLLAGAŽLTÚKDV
VVSKVALITAARSKO
IREOAYEÁDUVAŠYŽ
ČPTAPZUOTNADRŇÍ
KRÁSKADÁACINDAR
AHALIERGNIFÍRBK
CIIZVODKYŇAKPÔK
https://osemsmerovky.relaxweb.sk