Osemsmerovka #23466 - Policajt so zbraňou kričí na zlodeja

Policajt so zbraňou kričí na zlodeja ...(tajnička)

PAKČEDREVORUBAČ
RSTSUŠIENKAIFAM
IZÁZRAKNEILŠYMČ
KAODÔVERNOSŤJIL
RKATREBUPCAISEM
ÝČAĽOEIABOKOZET
VAKESVTNKANVŠEŠ
KDCPAAEUEOÁIMIO
AAÔENCKRLRTPENT
TLMČVUIIAAOLSEH
KKOBRACČRLMVKČC
OSPIOADRNBSNTJA
ZACFBATOLIATKOP
UAKŽÚLSÍLBŽFMDS
BPOKSOROHHCOVID
,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk