Osemsmerovka #23465 - Babička mala dvoch rovnakých kocúrov...a aby

Babička mala dvoch rovnakých kocúrov...a aby ...(tajnička)

REPREZENTANTKAI
CHRÉŠTÚDIUMNOZR
FPOIZNAKREJARFÁ
ORZLADOHENAŽLAN
TELEVÍZIANUASÁO
OPATEBELKRKBRJI
GRTAEDNÉĎRTAMUS
RAOONÓBNOBDSDAI
AVRTLAAHLIMEÝNM
FANOKDUOEMURKVO
KAÁFDOBJEKTÍVRU
AADURHDHÉBIOLÓG
HPOKLADŇANEMDOO
UTOBOJOVNÍČKAPI
LVÝZDOBADNEGELA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk