Osemsmerovka #23463 - Drahá, opúšťam ťa. Prečo, našiel si si krajšiu?

Drahá, opúšťam ťa. Prečo, našiel si si krajšiu? ...(tajnička)

DRATNENITNOKŠÚR
OANKÁICEBARVSKO
CIBEČBSKIVCÝVÍT
ELILVAOCAALHETÍ
NUCARHNRNLCMTŽD
TČYKEEDHÁČIKLOU
KRKČCRAEMGNŠOBA
ÍOEIÚŇRNROTÁNES
NKLLŠAKAANALPNE
ĽOSOKRNJZTOKJOB
USUPOTÁPAČÓATFJ
TAHNKVALITAMŠII
RRIACILOKORBINB
VKNEDĽALENITNAM
ADÁKICHOSPODÁRU
.
https://osemsmerovky.relaxweb.sk