Osemsmerovka #23302 - Čas, kedy je treba sa seriózne zamyslieť ...

Čas, kedy je treba sa seriózne zamyslieť nad svojou existenciou nastáva v deň, ...(tajnička)

VEĽVYSLANECJKEKT
AĎVANITAČNOKÁMÁÁ
SOBKLADAČLAKEŤLN
PFDOEVMARMCSILEE
AEIRTEVOPOIÁIZNP
KŠUUBSNAÁŠNNAÁAŠ
ÁAEKEMŇFKTVKCPPP
FNMSDÍROÍEOARAIŽ
ADAAÁRDNSPKPASDK
LALKREČTPURODEÍT
BPEČUÁOÁOMEDŽNLE
AODÚKRTNNPPLDIEK
KDARTOMKKÁŠOSERV
UATBNISAARVŽPUAI
ĽŠIOMYKŠUDEIRPHC
AACISALJAŠTERICA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk