Osemsmerovka #23281 - Giordano BRUNO

Giordano BRUNO ...(tajnička)

ČZEMEPISROTÁZINAGROL
NOŽÍKAAVZÝVOBLÁZONKV
ŠPRINTÉRKANETSKENKÍA
MOÔÓIŽNESKRDEPOTÁCXK
JNZDDIOPTRIAHOVESDAR
MANŽETAKŽÁKULDALIDTÉ
FAZČZNIOLDVMINKELOIŽ
BBKEEÁSPAEAMČIVGILZA
AORIRPIRBBJLKČÁREÁEN
OKAUTOMATLÍVAKDAIRBA
ASCRSJTČUAČTSAOMŤAOM
FIGOVNÍKFBKMLYDEVZÝV
KDKPKEIAEOOBRUBNÍKIÝ
AENÔBPACELULITÍDAROZ
LRIKZLRIAAFUNOLISPYD
ATENTÁTNIKJELPSIDMOO
MSŽDHŠMEBYČŤREPRÍZAB
IŠACÁŤŤŠBRIEŽOKBEŽKA
TROKOVSPATRÁVNIKOCÚR
ASKRUTKASAKÉTOPYHTNÝ
,
https://osemsmerovky.relaxweb.sk